acı bakla ne demek?

 1. Termiye.
 2. Bk. domuz baklası
 3. Yapısında lupinin, lupain, lupinidin ve lupinotoksin gibi alkoloitler bulunan, çiçekleri dik salkım biçiminde olan, çiçek rengine göre beyaz, mavi, sarı acı bakla olarak adlandırılan, baklagiller familyasından, lupinus türlerinden zehirli bir bitki, lüpen, mavi lüpen, sarı lüpen, yaban baklası, domuz baklası, kurt baklası, termiye, Yahudi baklası, Mısır baklası.
 4. (en)Lupin.
 5. (la)Lupinus albus

domuz baklası

 1. Baklagiller (Leguminosae) familyasından, beyaz ya da mavi çiçekli, tek yıllık, otsu, meyveleri suda kaynatıldıktan sonra yenen, Lupinus türlerine verilen genel ad. Acı bakla, yaban baklası, kurt baklası, termiye.
 2. Acı bakla.
 3. (la)Lupinus albus

acı bakla zehirlenmesi

 1. Özellikle tohumlanma dönemindeki bitkinin fazla miktarda tüketimi nedeniyle oluşan ve hayvanlarda fiziksel çöküntü, solunum güçlüğü, hareket güçlüğü, konvülziyon, koma ve daha sonra da ölümle belirgin bir zehirlenme çeşidi, mavi lüpen, sarı lüpen. Bu bitkinin balıklar üzerinde zehirleyici etkisi bulunmadığından günümüzde, özellikle sazanlarda değerli bir protein kaynağı olarak kullanılmaktadır. Zehirlenmeye lupin, lupinin, lupain, lupinidin, lupinotoxin alkaloitleri neden olur.
 2. (en)Lupinus albus poisoning.

acı badem

 1. Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara).
 2. Bu ağacın acımtırak, keskin kokulu meyvesi.
 3. Yapısında siyanojenik glikozitlerden amigdalin içeren bir meyve.
 4. (en)Bitter almond.
 5. (la)Amygdala amara

bakla

 1. Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
 2. Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.
 3. Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
 4. Baklagiller (Leguminosae) familyasından, beyaz çiçekli, çiçeklerin uçları siyahımsı, taze legümen meyveleri bahar aylarında sebze olarak yenilen ve bu amaçla kültürü yapılan, tek yıllık, otsu bitki.
 5. Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından zengin, bazı türleri vicine ve convicine ile tanen gibi antibesleme faktörü taşıyan bir yem bitkisi.
 6. Bakla.
 7. (en)Broad bean.
 8. (en)Horse bean.
 9. (en)Bean.
 10. (en)Link of a chain.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

acı bakla zehirlenmesiacı bademacı badem kurabiyesiacı badem yağıacı balacıacı acıacı acı ağlamakacı acı bağırmakacı acı havlamaacı acı havlamakacı acıyı keser, su sancıyıacı ağaçacı ana çözeltibaklabakla bitibakla çiçeğibakla dökmekbakla falıbakla kadarbakla kırıbakla kurdubakla pasıbakla samanıbaklbakbak againstbak bakbak embedbak extension
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın