abate ne demek?

 1. Geçmek
 2. Azalmak, eksilmek, hafiflemek, çekilmek
 3. Azaltmak, yatıştırmak, dindirmek, hafifletmek
 4. İskonto yapmak, indirmek
 5. Kısmen yahut tamamıyla kesmek
 6. Hükmü kalmamak
 7. Kesilmiş yahut indirilmiş meblâğ.
 8. Bir haberin/yayının çıkmasını yasaklamak

geçmek

 1. Bir yerden başka bir yere gitmek
 2. Bir yandan girip diğer yandan çıkmak.
 3. Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek.
 4. Bir duruma uğramak, konu olmak.
 5. Bırakmak, vazgeçmek.
 6. Yaşamak.
 7. Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
 8. Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
 9. Bk. göstermek
 10. (en)Pass into.

abatement

 1. Yürürlükten kaldırma, iptal
 2. Tenzilat
 3. Ağrının veya herhangi bir belirtinin eski şiddetini kaybetmesi durumu
 4. Iskonto yapmak
 5. Hafifleme, dinme
 6. İndirim
 7. Azaltma, azalma, azaltılma, azalış

abatement of claim

 1. Bir iddiadan vazgeçme
 2. İddianın ortadan kalkması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abatementabatement of claimabatement of debtsabatement of freeholdabatement of nuisanceabatement of proceedingsabaterabatabat etmekabat olmakabat ventabatableabaaba altında er yataraba altından sopa göstermekaba clothaba dervişin kebe çobanın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın