abatement ne demek?

  1. Azaltma, azalma, azaltılma, azalış
  2. Hafifleme, dinme
  3. Yürürlükten kaldırma, iptal
  4. İndirim
  5. Tenzilat
  6. Ağrının veya herhangi bir belirtinin eski şiddetini kaybetmesi durumu
  7. Iskonto yapmak

abatement of claim

  1. Bir iddiadan vazgeçme
  2. İddianın ortadan kalkması

abatement of debts

  1. Borçların tenkis olunması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abatement of claimabatement of debtsabatement of freeholdabatement of nuisanceabatement of proceedingsabate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın