ağam çırağı ne demek?

 1. Vezir dairelerinde iş gören ve Osmanlı diye adlandırılan içağalardan, işlerinde yararlık ve ustalık göstererek bir kerte yükselmiş olanlara verilen ad.

ağa

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 4. Koca.
 5. Büyük kardeş, ağabey
 6. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 7. Amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan
 8. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 9. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 10. Bir ailenin büyüğü.

ağa ait

 1. (en)Telary.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğüağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartıçırağı olmakçırağçırağançırağmançırağpaçıraçıra gibi yanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın