ağızda dağılmak ne demek?

 1. Genellikle hamur işi, iyi pişmiş ve lezzetli olmak.

ağızda dağılan tablet

 1. (en)Orodispersible tablet.

ağızda kalan lezzet

 1. (en)Aftertaste

dağılmak

 1. Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
 2. Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek.
 3. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak
 4. Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak
 5. Birliği, beraberliği bozulmak.
 6. Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak.
 7. Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak
 8. (en)Fall apart.
 9. (en)Fall out.
 10. (en)Range.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağızda dağılan tabletağızda kalan lezzetağızda kalan tadağızda kalan tatağızda sakız gibi çiğnemekağızdanağızdan ağızaağızdan ağıza dolaşmakağızdan alınanağızdan burun yakın, kardeşten karın yakınağızağız açıklığıağız açınığıağız açısıağız açısı atardamarıdağılmakdağılmak adjournment ertelenmedağılmadağılma aygıtıdağılma derecesidağılma fonksiyonudağılma genişliğidağıldağılabilirdağılabilirlikdağılandağılan faz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın