açığını yakalamak ne demek?

 1. (en)Circumvent.

açığını bulmak

 1. (en)Get.

açığını kapamak

 1. 1) eksiğinin veya küçük düşürücü durumunun anlaşılmamasını sağlamak; 2) eksiğini tamamlamak.

yakalamak

 1. Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak
 2. Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.
 3. Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak
 4. Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak.
 5. Bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek.
 6. Birdenbire etkisi altına almak.
 7. Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak
 8. Belirlemek, anlamak
 9. (en)Account.
 10. (en)Catch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

açığını bulmakaçığını kapamakaçığını kapatmakaçığı çıkmakaçığa alınmaaçığa alınmakaçığa almaaçığa çıkan şeyaçığa çıkarıcı faktörleryakalamakyakalamayakalama ayarlarıyakalama başlangıcıyakalama belgesiyakalama durdurulduyakala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın