yakalamak ne demek?

 1. Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak

  Üç ince dalı birleştirerek sıkıca yakaladım.

  R. H. Karay
 2. Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.
 3. Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak
 4. Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak.
 5. Bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek.
 6. Birdenbire etkisi altına almak.
 7. Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak
 8. Belirlemek, anlamak

  Kız onun zayıf damarını yakalamıştı.

  T. Buğra
 9. (en)Account.
 10. (en)Catch.
 11. (en)Catch hold of.
 12. (en)Catch up on.
 13. (en)Claw hold of.
 14. (en)Clutch.
 15. (en)Collar.
 16. (en)Embrace.
 17. (en)Entrap.
 18. (en)Grab.
 19. (en)Grapple.
 20. (en)Grasp.
 21. (en)Grip.
 22. (en)Get hold of.
 23. (en)Hook.
 24. (en)Intercept.
 25. (en)Nail.
 26. (en)Nobble.
 27. (en)Overtake.
 28. (en)Pinch.
 29. (en)Pull up to.
 30. (en)Seize.
 31. (en)Seize on.
 32. (en)Snap up.
 33. (en)Snatch.
 34. (en)Tackle.
 35. (en)Take.
 36. (en)Capture.
 37. (en)Stalk.
 38. (en)To catch.
 39. (en)To collar.
 40. (en)To grip.
 41. (en)To grasp.
 42. (en)To seize.
 43. (en)To nail.
 44. (en)To nab.
 45. (en)To bag.
 46. (en)To arrest.
 47. (en)To run sb in.
 48. (en)To stop.
 49. (en)To apprehend.
 50. (en)To capture.
 51. (en)To grab.
 52. (en)To grapple.
 53. (en)Trap.
 54. (en)To get hold of.
 55. (en)Claw.
 56. (en)Corral.
 57. (en)Ensnare.
 58. (en)Hitch.
 59. (en)Lay fast.
 60. (en)Lay hand on.

yakalama

 1. Yakalamak işi.
 2. Sanığın yargıç kararı olmaksızın hürriyetinin kısıtlanmasını doğuran koruma önlemi
 3. Bir sanığın tutuklanma belgesi dışında, özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanması.
 4. (en)Catch.
 5. (en)Grasp.
 6. (en)Seizure.
 7. (en)Apprehension.
 8. (en)Arrest.
 9. (en)Catching.
 10. (en)Capturing.

yakalama ayarları

 1. (en)Capture settings

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yakalamayakalama ayarlarıyakalama başlangıcıyakalama belgesiyakalama durdurulduyakala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın