Yersinia enterocolitica ne demek?

  1. Ağız yoluyla alındığında insanlarda bağırsak enfeksiyonuna ve sepsise yol açan psikrotrof bir bakteri.
  2. (en)Yersinia enterocolitica.

Yersinia

  1. Türleri doğal olarak dışkı, kanalizasyon suları ve toprakta bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, düz çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi.
  2. Doğal konakları hayvanlar olup insanlarda da ciddi hastalıklara yol açan. Gram negatif, bipolar boyanan, fakültatif anaerop çomak biçimli bir bakteri cinsi.
  3. (en)Yersinia.

Yersinia pestis

  1. Fare, kobay, maymun ve insanlarda veba hastalığına neden olan bakteri.
  2. (en)Yersinia pestis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

YersiniaYersinia pestisYersinia ruckeriyersiniosisyersiniyayersin alexandreyersin serumuyersakızıyersarmaşığıyersarsıntısıyersarsıntısı olaylarıyerseçim katsayısıenterocolitisenterocolostomyenterococcosisenterococcusenterocoelenterocoel coelom
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın