yerseçim katsayısı ne demek?

 1. Bir ülkede, belli bir bölgenin bir ekonomik etkinlik dalındaki payının, yine o bölgenin bir başka kesimdeki payı ile, katma değer, çalışan nüfus, alan ya da benzeri bir ölçüte göre karşılaştırılmasına olanak veren oran.

yersel

 1. Yerle ilgili.
 2. Yer küresine ilişkin.
 3. Yerle ilgili, yere ait.
 4. (en)Geodetic.
 5. (en)Terrestrial.
 6. (fr)Terrestre

yersel alan

 1. Bir araştırma evrenini sınırlayan uzamsal ya da yersel kesim.
 2. (en)Area.

katsayı

 1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı.
 2. Bkz. koefisiyon
 3. Fiziksel bir özelliği tanımlayan sembol
 4. Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.
 5. (en)Coefficient.
 6. (en)Coefficient, exponent, factor, multiple, parameter.
 7. (fr)Coefficient

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yerselyersel alanyersel katlandırım hakkıyersel örneklemeyersel teleskopkatsayıkatsayı ile ilgilikatsayı matriskatsayılar matrisikatsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın