enterococcus ne demek?

  1. Bkz. enterokok
  2. Ufak zincirler biçiminde gruplanan ve ışığa karşı daha dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.

enterokok

  1. Bkz. streptococcus fecalis
  2. Gram pozitif, fakültatif anaerob, diplokok veya zincir biçiminde insan ve hayvanların bağırsak florasında bulunan kok cinsi.
  3. Gram pozitif, fakültatif anaerop, diplokok veya zincir biçiminde bulunan yuvarlak biçimli bir bakteri cinsi.
  4. (en)Enterococcus.
  5. (la)Enterococcus

enterococcosis

  1. Enterokokkozis

enterocoel

  1. Enterosöl

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enterococcosisenterocoelenterocoel coelomenterocolitisenterocolostomy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın