şerit katrak makinesi ne demek?

 1. Yaklaşık olarak 10 cm. enindeki şerit testere laması ile çalışan, tahta biçmede kullanılan, güçlü bir ağaçişleri makinesi.
 2. Bk. şerit katrak makinesi
 3. (al)Blockbandsäge

şerit katrak makinesi

 1. Yaklaşık olarak 10 cm. enindeki şerit testere laması ile çalışan, tahta biçmede kullanılan, güçlü bir ağaçişleri makinesi.
 2. Bk. şerit katrak makinesi
 3. (al)Blockbandsäge

şerit

 1. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.
 2. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri.
 3. Tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 4. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan.
 5. Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
 6. Dar, uzun kıyı parçası.
 7. Koşut ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan alan parçası; tayfda birbirin yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 8. Bk. saydam resim kuşağı
 9. Bk. kuşak
 10. Bk. mıknatıslı kuşak

şerit balığı

 1. Kurdele balığı.

katrak

 1. Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi.
 2. (en)Gang saw.

makine

 1. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü
 2. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması.
 3. Araba, otomobil.
 4. Bk. işlerge
 5. Bk. işleteç
 6. (en)Engine.
 7. (en)Device.
 8. (en)Press.
 9. (en)Contraption.
 10. (en)Machinery.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şeritşerit balığışerit çizgisişerit değiştirmeyinşerit incelemesişerit izgeşerit koymakşerit makarnaşerit makinesişerit metreşerişeriatşeriatçışeriatçılıkşeriatın kestiği parmak acımazkatrakkatrak makinesikatrankatran ağacıkatran ardıcıkatrkatkat alanları toplamıkat çekmekat çıkmakat çıkmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın