şato kahyası kadın ne demek?

 1. (en)Chatelaine.

şato

 1. Geniş toprağı olan büyük konut
 2. Avrupa'da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak.
 3. (en)Castle.
 4. (en)Chateau.
 5. (en)Manor house.

şato baş kulesi

 1. (en)Donjon.

kahya

 1. Motorlu taşıtların durak ve park yerlerinde düzeni sağlayan kimse, değnekçi.
 2. Osmanlıca'da yazılışı: kâhya.
 3. Çiftlik yöneticisi.
 4. Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse.
 5. Gerekmediği hâlde başkasının işine karışan kimse.
 6. Esnaf kuruluşlarında lonca başkanı.
 7. Değnekçi.
 8. Kethüda.
 9. Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad.
 10. Ev sahibi, aile reisi.

kadın

 1. Erişkin dişi insan, erkek veya adam karşıtı.
 2. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
 3. Evlenmiş kız.
 4. Bayan
 5. (mecaz) Hizmetçi bayan.
 6. Bk. haseki sultan.
 7. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri taşıyan kadın.
 8. Dişi cinsten erişkin insan.
 9. Evli ve itibarlı kadın, hanım.
 10. Eskiden bayan anlamında kullanılan bir san.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şatoşato baş kulesişato dış avlusuşato gibişato sahibesişato sahibi kadınşatobiryanşatonun dış avlusuşatşatafşatafatşatafatlışatafatlı yazmaşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşmakahyakahya beykahya kadınkahyalıkkahyalık etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın