şato dış avlusu ne demek?

 1. (en)Ward.

şato

 1. Geniş toprağı olan büyük konut
 2. Avrupa'da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak.
 3. (en)Castle.
 4. (en)Chateau.
 5. (en)Manor house.

şato baş kulesi

 1. (en)Donjon.

dış

 1. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
 2. Bir konunun kapsamına girmeyen şey.
 3. Görülen, içte bulunmayan yüzey.
 4. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.
 5. Bireyin ötesinde bir varlığı olan.
 6. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan.
 7. Yabancı ülkelerle ilgili.
 8. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.
 9. Açık havada geçen görünçlüklerin yer aldığı çekim; bu anlamda, kapalı bir yerde çevrilse bile, görüntüleri açık havayı, işlikdışını gösteren çekim için de kullanılır
 10. Açık havada çevrilmiş çekim. İç'in karşıtı.

avlu

 1. Bkz. atriyum
 2. Bkz. revaklı avlu
 3. Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat (II)
 4. (Mimarlık) Bir yapının ortasında, önünde ya da arkasında duvarlarla çevrili üstü açık alan, yer. Yapının ortasında bulunursa buna içavlu denir.
 5. (en)Courtyard.
 6. (en)Atrium.
 7. (en)Backyard.
 8. (en)Court.
 9. (en)Quad.
 10. (en)Quadrangle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şatoşato baş kulesişato gibişato kahyası kadınşato sahibesişato sahibi kadınşatobiryanşatonun dış avlusuşatşatafşatafatşatafatlışatafatlı yazmaşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşmadışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmadış aksamdış alemdış alımdış alımcıdış alımcılıkdı1 sıcaklığıdı2 sıcaklığıdı3 sıcaklığıdıadıame
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın