ırağı yakın etmek ne demek?

 1. Zorlukları ortadan kaldırmak.

ıra

 1. Karakter.
 2. Bkz. belirtke.
 3. Yüz, çehre, görünüş.
 4. Öz yapı, karakter.
 5. Karakter, seciye.
 6. Mıknatıs.
 7. (en)Character
 8. (Irish Republican Army) İrlanda Cumhuriyet Ordusu, İrlanda'nın birleşmesine yönelik İrlanda radikal milliyetçi örgütü

ıra komedisi

 1. Konu olarak belli bir ırayı ele alarak gelişimlerini gösteren komedi. (Ira: seciye)
 2. (fr)Comédie de caractère

yakın

 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.
 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan.
 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan
 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
 6. Uzak olmayan yer.
 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
 8. Bk. kesinlik
 9. Merkezin veya gövdenin yakınında yerleşik olan
 10. Bkz. proksimal

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ıraıra komedisiıra oyuncusuıra romanıırabyakınyakın akrabayakın akraba ile cinsel ilişkiyakın akrabalaryakın alan artifaktıyakın anlamlıyakın anlamlılıkyakın arkadaşyakın arkadaş olmakyakın arkadaşlaryakıyakı açmakyakı ağacıyakı otuyakı sakızı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın