yakın anlamlı ne demek?

 1. Anlamları arasındaki ayrım çok az olan (kelimeler).

yakın anlamlılık

 1. Yakın anlamlı olma durumu.
 2. İki veya daha çok kelimenin birbirine yakın anlam taşıması, aralarında çok küçük bir anlam farkının bulunması:bıkmak / usanmak / bezmek; yollamak / göndermek; bezemek / süslemek; hoplamak / zıplamak; alçalmak / inmek; ağmak / yükselmek / çıkmak; çalışmak / çabalamak / koşuşturmak; çile çekmek / zahmet çekmek / eziyet çekmek; üzüntü / elem / keder; yola çıkmak / yola düşmek / yola koyulmak; kaçmak / savuşmak / sıvışmak; kemer / kuşak / belbağı vb. bk. ve krş. eş anlamlılık.

yakın akraba

 1. Birinci derecede yakınlığı olan akraba.
 2. (en)Near relation / relative.
 3. (en)Near relation / relatives.

anlamlı

 1. Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar.
 2. (en)Meaningful.
 3. (en)Significant.
 4. (en)Expressive.
 5. (en)Eloquent.
 6. (en)Meaning.
 7. (en)Pointed.
 8. (en)Pregnant.
 9. (en)Purposeful.
 10. (en)Revealing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yakın anlamlılıkyakın akrabayakın akraba ile cinsel ilişkiyakın akrabalaryakın alan artifaktıyakınyakın arkadaşyakın arkadaş olmakyakın arkadaşlaryakın atışyakıyakı açmakyakı ağacıyakı otuyakı sakızıanlamlıanlamlı anlamlıanlamlı bakışanlamlı bir şekilde öksürmekanlamlı konuşmakanlamlı olarakanlamlı olmaanlamlı öğrenmeanlamlı rakamanlamlık durguanlamlaanlamlandırmaanlamlandırmakanlamanlam alanıanlam aykırılığıanlam bayağılaşmasıanlam belirsizliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın