ışık akısı ne demek?

 1. Birim yüzeyinden, birim zamanda geçen ışık enerjisi.
 2. Bk. akı  
 3. Bir ışınım akısının, bağıl ışık etkinliği değerine göre değerlendirilen bir ışıksal duyulanma doğurma yeteneğini anlatan, niteleyici büyüklüğü. bkz. ışık etkinliği (bir ışınımın), bağıl ışık etkinliği, ışınım akısı.
 4. (en)Light flux, luminous flux.
 5. (en)Luminous flux.
 6. (al)Lichtstrom
 7. (fr)Flux lumineux

ışık akımı

 1. (en)Light current.

ışık akışı

 1. Bir kaynaktan birini zamanda salınan ışık erkesi tutarı.
 2. (en)Luminous flux.
 3. (al)Lichtstrom
 4. (fr)Flux lumineux

akı

 1. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.
 2. Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.
 3. Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
 4. Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi niceliği.
 5. Cömert kişi.
 6. Eli açık, yiğit.
 7. (en)Flux.
 8. (en)Flux, luminous flux.
 9. (al)Kraftfluss, Fluss
 10. (al)Strom, Lichtstrom

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ışık akımıışık akışıışık açısıışık ağrısıışık almakışıkışık ayarlı lambaışık aylasıışık aynasıışık ayrışımıışığa dayanıklıışığa dayanıklılıkışığa doğrulumışığa duyarlıışığa duyarlı deri yangısıakısakıskaakıskanlar dinamiğiakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın