üst bağ dönüştürücüsü ne demek?

 1. (en)Hyperlink converter.

hyperlink

 1. Hiper bağŸ, köprü, bir hipermetin belgesinin bir kullanıcıyı başŸka bir hipermetin belgesine yönlendiren bölümü (Bilgisayar)

üst

 1. Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı
 2. Bir şeyin görülen yanı, yüzü
 3. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
 4. Giyecek, giysi.
 5. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk.
 6. Vücut, beden.
 7. Artan, geriye kalan bölüm
 8. İlgilenilen, üzerinde durulan konu.
 9. Bir niceliğin sağüst köşesine, kaçıncı kuvvete yükseltileceğini göstermek için yazılan sayı.
 10. (en)Exponent.

üst açı

 1. Bk. üstten görüş

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

dönüştürücü

 1. Trafo.
 2. Kıvıl gerilim ve akımı değiştiren aygıt.
 3. (en)Transforming.
 4. (en)Converting.
 5. (en)Convertor.
 6. (en)Transformer.
 7. (en)Converter.
 8. (fr)Transformateur

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üstüst açıüst açı grubuyla atışüst ağüst ağırlığına çıkmaüst alizeüst ana toplardamarüst asma katüst bagajüst bağüsüs görevlisiüs komutanıüsalüsamebağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çadırkelebeğibağ çizgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın