özlük işleri ne demek?

 1. Bir kuruluşta görevlilerin atanmaları, yükselmeleri ve emeklilikleri vb. kişisel işlemlerin bütünü.
 2. Bu işleri yürüten bölüm, zat işleri.
 3. (en)Matters pertaining to personnel.

özlük denklemi

 1. (en)Intrinsic equation

özlük hakkı

 1. Genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlarla bağlı olduğu hakkı.
 2. (en)Copyright.

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özlük denklemiözlük hakkıözlüközlüözlü anlatımözlü bir şekildeözlü çamurözlü sözözl yeteneklere sahip olmaözleközlemözlem çekmeközlem doluözöz açıklamalıöz açınıköz ad bilgisiöz alt uzayişleri kötü gitmekişleri paylaşmakişleri yoluna koymakişlerin çokluğuişlerin durumuişlerini yoluna koymakişlerişler açılmakişler arapsaçına dönmekişler omurgaişler sayışımişleişleçişlekişlek caddeişlek ek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın