örümcekağı önermesi ne demek?

 1. İstemin fiyat ve gelir esnekliğinin düşük olduğu, üretimin doğa koşullarının etkisine açık bulunduğu ve sunumun fiyat değişimlerine gecikmeli tepki verdiği tarım ürünleri piyasasında ortaya çıkan sel, kuraklık, zararlıların artması ve salgın hastalık gibi olağan dışı bir durumun üretimi denge düzeyinden saptırmasıyla fiyatın ve üretim miktarının zaman içinde izleyeceği yolun örümcek ağına benzemesi nedeniyle bu adla anılan ve Mordecai Ezekiel tarafından geliştirilen gecikmeli bir devingen piyasa modeli.
 2. (en)Cobweb theorem.

örümcekağı doku

 1. Kent özeğinden çıkan ve çevreye doğru uzayan yollar boyunca, oturma, çalışma ve dinlenme yapılarının yerleşmiş olduğu, bölgesel alışveriş yerlerinin ve yeşil alanların serpiştirildiği yoğun yapı adalarının, anayolların; enine kimi yollarla birbirine bağlandığı yerleşme düzeni, kent dokusu.
 2. (en)Radial pattern, spider's web pattern.

örümcekağı kent

 1. Özeğinden çevresine doğru ışın gibi yayılan yolları olan, örümcekağı biçiminde dokusu bulunan kent.

önerme

 1. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
 2. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.
 3. Önermek işi.
 4. Bir yargı içeren, doğru ya da yanlış olabilen sav.
 5. (Klasik mantıkta).-5- Yargının sözlerle dile gelişi; doğru ya da yanlış olabilen bir anlatım. // Modern mantıkçılar doğru ya da yanlış olabilen anlatım yanında belirsiz kalan bir anlatım da bulunduğuna dikkati çekmişlerdir.önerme mantıksal terim olarak temel anlamını modern mantıkta kazanmıştır. B. Russellönermeden "İlk planda bir şeyi ya doğru olarak ya da yanlış olarak dile getiren sözler kuruluşu."nu anlar; örneğin: 2x2=4 de 2x2=5 de birerönermedir; "Sokrates bir insandır." "Sokrates bir insan değildir." de birerönermedirler; önemli olanönermedenönerme görevini ayırmaktır.önerme görevi bir anlatımda bu anlatımı kuran bir ya da daha çok belirsiz parçayı, bu parçalara değer yüklendiğinde birönerme kılacak olan anlatımdır. Ör. "X bir insandır." X belirsiz kaldığı sürece buönerme ne doğrudur ne yanlış; X e bir değer verilirse bundan doğru ya da yanlış birönerme çıkar.
 6. Bir savı öne süren ya da bir durumu dile getiren (genellikle bildiri kipinde olan) bir tümce; belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim. || Bir önermenin kaplamı kendi doğruluk değeri, içlemi de öne sürdüğü sav ya da dile getirdiği durumdur. Dizimsel türü: p. Anl. bildirsel tümce, kapalı tamdeyim, kapalıönerme, sıfırlı yüklem, sıfırlı tamdeyim. Krş.. çekirdekönerme, yalınçönerme, bileşikönerme, tekilönerme, genelönerme, doğruönerme, yanlışönerme, geçerliönerme, tutarlı önerme.
 7. Önesürüş.
 8. Sav ya da durum.
 9. (en)Sentence,.
 10. (en)Statement,.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

örümcekağı dokuörümcekağı kentörümcekağı tasarörümcekağı yolörümcekörümcek adamörümcek agiörümcek ağıörümcek ağı ile kaplanmışönermesel mantıkönermesel olmayan mantıkönermeönerme değişkeniönerme değişmeziönerme eklemiönerme kalıbıönerönerenöneren kimseönergeönerge vermek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın