çubuk grafik ne demek?

 1. Her bir veri aralığının bir sütunla ifade edildiği bir istatistiksel grafik biçimi.
 2. Bk. çubuk çizenek
 3. (en)Bar chart.
 4. (en)Histogram.

çubuk çizenek

 1. Bir veriyi göstermek amacıyla, uzunlukları söz konusu verideki sayılarla orantılı olan birbirlerine koşut dikdörtgensel çubuklardan oluşan çizenek.
 2. Büyüklüklerin ya da sıklıkların dikdörtgen çubuklar biçimindeki çizgesel gösterimi. Bu çubukların uzunlukları büyüklük ya da sıklıklarla orantılıdır.
 3. (en)Bar chart, bar graph, bar diagram.
 4. (en)Bar chart.
 5. (fr)Diagramme en bâtons

çubuk grafiği

 1. Yatay çubuklu ve dikey çubuklu olmak üzere iki ana türe ayrılan ve nitel veriler için kullanılan, çizilmesi kolay ve verileri açık göstermesi bakımından en çok kullanılan bir grafik türü.
 2. (en)Bar chart.
 3. (en)Bar diagram.

çubuk ağacı

 1. Sütleğengillerden, içi delik olan, dalları çubuk gibi kullanılan bir ağaççık (Mabea).

grafik

 1. Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş şekil, çizge.
 2. Biçim, desen veya çizgilerle gösterme.
 3. Bk. çizge.
 4. Bk. çizge
 5. Çizge
 6. Bk. çizi
 7. Değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan çizgisel anlatım şekli.
 8. Yun. Bir hadisenin gidişatını göstermek, birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgi ve şekillerle yapılan rakamlı cetvel.
 9. (en)Diagram , graphic.
 10. (en)Graphic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çubuk grafiğiçubuk ağacıçubuk antençubuk askıçubuk bakırçubuk çeliğiçubukçubuk çizenekçubuk demirçubuk hücreleriçubçubançubeçubekçubhargrafikgrafik adaptörügrafik alanıgrafik alanlarıgrafik altbaşlığıgrafik bağdaştırıcıgrafik başlığıgrafik belleğigrafik bilgisayarıgrafik boyutugrafigrafiği gruplandırgrafiği hizlagrafiğin kesin altındaki noktagrafiğin kesin üstündeki nokta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın