çubuk bakır ne demek?

 1. (en)Bar copper.

bar

 1. Danslı, içkili eğlence yeri
 2. Ayaküstü içki içilen eğlence yeri
 3. Bir salonda içki içmek için hazırlanmış köşe
 4. Hava basıncı birimi.
 5. Pas
 6. Halter sporunda ağırlığı oluşturan kiloları birbirine bağlayan metal çubuk.
 7. Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu
 8. Çubuk
 9. Doğu Anadolu halk danslarına verilen ad. Erlik, yiğitlik simgesi olarak görülen bir danstır.
 10. C.G.S. sisteminde basınç birimi, 1bar = 1 din/cm

çubuk ağacı

 1. Sütleğengillerden, içi delik olan, dalları çubuk gibi kullanılan bir ağaççık (Mabea).

çubuk anten

 1. (en)Rod aerial, whip aerial, whip antenna.

bakır

 1. Hz. Hüseyin'in Zeyne'l-Abidin'den torununun adı.
 2. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu).
 3. Bu elementten yapılmış kap.
 4. Arslan.
 5. Simgesi Cu, atom numarası 29, atom kütlesi 63,546 g olan, periyodik çizelgede 1B grubunda bulunan ve metal özellikleri gösteren,iki kararlı izotopa sahip, bir ve iki değerlikte olabilen, nitrik asit ve sıcak sülfürik asitte çözünen, atmosferik korozyona karşı demirden daha fazla direnç gösteren, bazlar tarafından kolay etkilenen, elektriği çok iyi ileten ve insan, tarih öncesinden beri bilinen ve bitki metabolizmasında önemli bir element. Doğada metal, oksit (küprit), sülfür (glans, kalhopirit) ve karbonat (malahit) halinde bulunan bir element.
 6. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında bozukluklara yol açan, kırmızımtırak parlak, atom numarası 29, atom ağırlığı 63. 54, sembolü Cu olan tuzları zehirli bir metal. Bakır, beslenmede esansiyel bir element olup seruloplazmin, lizil oksidaz, sitokrom oksidaz ve tirozinaz gibi çeşitli proteinlerin yapısına katılır.
 7. Doğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renkli, kolay işlenir bir maden.
 8. İnceleyen, tetkik edip açıklayan.
 9. Göz damarı.
 10. Geniş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çubuk ağacıçubuk antençubuk askıçubuk çeliğiçubuk çizenekçubukçubuk demirçubuk grafiğiçubuk grafikçubuk hücreleriçubçubançubeçubekçubharbakırbakır alaşımıbakır asetatbakır baskısıbakır borubakır çalığıbakır çalmakbakır çeliğibakır çinko alaşımlarıbakır çinko halitalarıbakıbakıabakıcıbakıcı inekbakıcılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın