çocuk bakımı ne demek?

  1. Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişmesini kolaylaştırıcı uğraşılar ile temizlik konusunda gösterilen düzenli çabaların tümüne verilen ad.
  2. Kız öğrencilere bebeklik döneminden başlayarak çocuğun temizliği, sağlığı, beslenmesi ve eğitimi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyle kimi okullarda okutulan ders.
  3. (en)Child care.

çocuk bakımı yaparak

  1. (en)Au pair.

çocuk bakım yurdu

  1. 0-6 yaşları arasında korunması gerekli çocuklar için aile ocağı görevini görmek amacıyle açılan, kimi durumlarda 3-6 yaşındakilere anaokulu eğitimi de sağlayan yatılı bakım ve yetiştirme kurumu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çocuk bakımı yaparakçocuk bakım yurduçocuk bakıcıçocuk bakıcılığıçocuk bakıcılığı yapmakçocuk bakıcısıçocukçocuk aldırmakçocuk alfabesiçocuk ana baba saplantısıçocuk ansiklopedisiçocuk arabasıçocuk bahçesiçocuğa bakarak aile yanında kalan kızçocuğa bakarak aile yanında kalmakçocuğa bakmakçocuğa dönük eğitimçocuğa dönük okulbakımı için anlaşmakbakımındanbakımını yapmakbakımbakım gerektirenbakım gideribakım giderleribakım işibakıbakıabakıcıbakıcı inekbakıcılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın