çerçeve çizgisi eki ne demek?

 1. Yapıştırmanın, çerçeve çizgisinde yapılarak, ek yerinin tam çerçeve çizgisi üzerine getirilmesi durumu.
 2. (en)Frame-line join (splice).
 3. (al)Bildlinieklebstelle
 4. (fr)Collure dans une barre de cadrage

çerçeve çizgisi yapıştırma aygıtı

 1. Yapıştırmanın tam çerçeve çizgisi üzerinde gerçekleştirilmesini sağlayan yapıştırma aygıtı.
 2. (en)Frame-line splicer.
 3. (al)Bildlinieklebepresse
 4. (fr)Colleuse par chevauchement

çerçeve çizgisi

 1. Bir filmin pozitif eşleminde art arda bulunan iki resmi birbirinden ayıran yatay, siyah çizgi.
 2. (en)Frame line.
 3. (al)Bildlinie, Bildstrich, Bildsteg
 4. (fr)Ligne de séparation de deux images, barre de cadre (de cadrage)

çizgisi

 1. (en)C line

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çerçeve çizgisi yapıştırma aygıtıçerçeve çizgisiçerçeveçerçeve anlaşmaçerçeve antençerçeve birleştirmeçerçeve boyutuçerçeve çatkıçerçeve dışıçerçeve dizi ışıklarıçizgisiçizgisizçizgisiz kağıtçizgiselçizgisel akışçizgisel derecelendirme ölçeğiçizgisel eşleççizgisel geometriçizgiçizgi altı işlemlerçizgi altı kalemlerçizgi bagdastiriciçizgi bırakmakçizgeçizge alanıçizgelemeçizgeleme aygıtı arayüzüçizgeleme motoru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın