çehre uzatmak ne demek?

 1. Küsmek, somurtmak.

çehre çatmak

 1. Kaş satıp surat asmak.

çehre eğmek

 1. Beğenmediğini belli etmek

uzatmak

 1. Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak.
 2. Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek
 3. Bir şeyi vermek için birine yöneltmek
 4. Germek.
 5. Konuşmayı sürdürmek
 6. Vermek, göndermek.
 7. Süreyi artırmak, temdit etmek
 8. (en)Extend.
 9. (en)Prolong.
 10. (en)Lengthen.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çehre çatmakçehre eğmekçehre etmekçehre ya da suratçehre züğürdüçehreçehreceçehreliçehrenümudçehreperdazçehçehançeharçehardehçeharganeuzatmakuzatmauzatma ağıuzatma bağıuzatma ekiuzatma günüuzatuzatarak söylemekuzatarak telaffuz etmekuzatıuzatıcıuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın