çavuş kuşugiller ne demek?

 1. Örneği çavuş kuşu olan bir kuş familyası.
 2. Bk. ibibikgiller

ibibikgiller

 1. Gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımından, gagaları uzun ve yanlardan basık, kanat örtü tüyleri ve tarsometatarsusu kısa, dış iki parmağı yalnız dip kısımlarda birleşmiş, dişisi oyuklarda kuluçkaya yatan ve erkek tarafından beslenen, Avrupa, Asya ve Afrika'da yaşayan, Türkiye'de de görülen türleri olan bir familya. Çavuş kuşugiller.
 2. (en)Hoopoes.
 3. (fr)Huppes
 4. (la)Upipidae

çavuş kuşu

 1. Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops).
 2. Bk. ibibik
 3. (en)Hoopoe.

çavuş

 1. Osmanlı devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.
 2. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli.
 3. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse.
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı.
 6. Osmanlı devlet örgütlerinde türlü hizmetler yapan görevlilere verilen san.
 7. Askerde bir rütbe.
 8. Yabancılara yol gösteren rehber, kılavuz.
 9. Verilen bir kararı yüksek sesle halka bildiren kimse, münadi.
 10. Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çavuş kuşuçavuşçavuş görevindeki onbaşıçavuş ı büzürgçavuş ı miyaneçavuş nişanıçavuş üzümüçavuşbaşıçavuşkuşuçavuşkuşugillerçavuldurçavunçavuntçavçav bellaçavalyeçavaşçavdarkuşu kuşla avlarlarkuşun ince tuylerikuşun tüylerikuşurkuşuri eşcar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın