çavuş görevindeki onbaşı ne demek?

 1. (en)Lance sergeant.

lance

 1. Mızraklamak, neşterle kesmek
 2. Mızrak, meraklı süvari alayı neferi
 3. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.

çavuş

 1. Osmanlı devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.
 2. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli.
 3. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse.
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı.
 6. Osmanlı devlet örgütlerinde türlü hizmetler yapan görevlilere verilen san.
 7. Askerde bir rütbe.
 8. Yabancılara yol gösteren rehber, kılavuz.
 9. Verilen bir kararı yüksek sesle halka bildiren kimse, münadi.
 10. Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.

çavuş ı büzürg

 1. Bk. başçavuş

onbaşı

 1. On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe
 2. (en)Non-commissioned officer.
 3. (en)Noncommissioned officer.
 4. (en)Noncom.
 5. (en)Corporal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çavuşçavuş ı büzürgçavuş ı miyaneçavuş kuşuçavuş kuşugillerçavuş nişanıçavuş üzümüçavuşbaşıçavuşkuşuçavuşkuşugillerçavuldurçavunçavuntçavçav bellaçavalyeçavaşçavdargörevinde olmakgörevinden fazlasını yapmagörevin aksatılmasıgörevine geri vermekgörevine iade etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın