zorunluluk ve rastlantı ne demek?

 1. Özdeksel dünyadaki -dolayısıyla toplum yaşamındaki- nesnel bağlantı türleri, bkz. zorunluluk, rastlantı.
 2. (en)Necessity and chance.
 3. (fr)Nécessité et hasard

zorunluluk

 1. Olması gerekme, olduğundan başka olmama, zorunlu olma, mecburiyet, zaruret, ıstırar, zorunluk, olumsallık karşıtı
 2. Olduğundan başka olamama durumu. 1- Mantıksal-matematikselzorunluluk: Kavramların ve önermelerin mantıksal bağlantısında ve çıkarımlarında bulunur; düşünce bakımından zorunlu doğrular -> çelişmezlik ilkesine dayanan doğrulardır; çeişiği düşünülemeyen doğrulardır; bu anlamda zorunlu, çelişmeye düşmeden başka türlü düşünülemez olan şey. 2- Fizikselzorunluluk: Neden-etki bağlantısındakizorunluluk ( doğa yasaları). 3- Ahlaksalzorunluluk= Bir toplumda yürürlükte olan ahlak yasalarına uyma zorunluluğu. Burada doğal birzorunluluk değil, gereklilik söz konusu olduğundan ahlaksalzorunluluk yükümlülük biçiminde kendini gösterir.
 3. (en)Burden.
 4. (en)Essentiality.
 5. (en)Exigence.
 6. (en)Exigency.
 7. (en)Imperative.
 8. (en)Incumbency.
 9. (en)Indispensability.
 10. (en)Necessity.

zorunluluk çıkış kuralı

 1. (…) biçimindeki kipler mantığı çıkış kuralı.

ve

 1. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.
 2. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz
 3. (en)Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world.
 4. (en)The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA.
 5. (en)Ventilation Exchange is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages.
 6. (en)Visual Emissions.
 7. (en)Value engineering.
 8. (en)Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline.
 9. (en)Visual Emissions Source: US EPA.
 10. (en)Vector Equilibrium.

rastlantı

 1. Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
 2. Açıklanamayan, beklenilmeyen, önceden kestirilemeyen bir olayın ortaya çıkışı.
 3. (en)Coincidence.
 4. (en)Fortuity.
 5. (en)Accident.
 6. (en)Contingent.
 7. (en)Encounter.
 8. (en)Happenstance.
 9. (en)Incidence.
 10. (en)Irony.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zorunlulukzorunluluk çıkış kuralızorunluluk dağıtıcılığızorunluluk yokzorunluluk yöneticisizorunlulukta süre vermezorunluzorunlu altyazızorunlu anaerobzorunlu asalakzorunlu askerlikveve bağlacıve benzerive benzeri gibive benzerlerive bu yüzdenve damgasıve dayve degil geçidive devamıvv 8 motoruv bantıv cetveliv dalgası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın