yuvarlanan taş yosun tutmaz ne demek?

 1. Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse başarı kazanamaz.
 2. (en)Rolling stone gathers no moss.

yuvarlanan

 1. (en)Rolling.

yuvarlanan şey

 1. (en)Roller

taş

 1. Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde.
 2. Bu maddeden yapılmış, bu maddeden oluşmuş.
 3. Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme
 4. Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme
 5. Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher.
 6. Dama, domino vb. oyunlarda kullanılan metal, kemik, plastik veya tahta parçalardan her biri.
 7. Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb.nde oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde.
 8. Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça.
 9. Bkz. kayaç.
 10. Kimyasal veya fiziksel özellikleri değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan, sert ve katı madde.

yosun

 1. Tallı bitkilerin, çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.
 2. Sporlu bitkilerden kara hayatına uyum sağlamış, rizoitleri ile toprağa tutunan, gametofit ve sporofit olmak üzere iki ana parçadan oluşmuş, nemli topraklar ve ağaç gövdeleri üzerinde yaşayan otsu bitkiler.
 3. Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.
 4. (en)Alga.
 5. (en)Algae.
 6. (en)Hydrophyte.
 7. (en)Lichen.
 8. (en)Seaweed.
 9. (en)Mossa name.
 10. (en)Moss.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yuvarlananyuvarlanan şeyyuvarlanan taşyuvarlanan topyuvarlanyuvarlayuvarlacıkyuvarlakyuvarlak açınıkyuvarlak ağızlılartaştaş akıntısıtaş alma ameliyatı aletitaş anıttaş arabasıtaş atıp kolu yorulmamaktaş atmataş atmaktaş attın da kolun mu yoruldutaş bademi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın