yumurta albümini ne demek?

 1. Kanatlı yumurtalarının akı içerisinde bulunan albümin.
 2. (en)Egg albumin.

yumurta

 1. Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre.
 2. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
 3. Tavuk yumurtası.
 4. Er bezi.
 5. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.
 6. Genellikle yuvarlak şekilli, dişi eşey organında mayoz bölünmeleri sonucu teşekkül eden haploit kromozom sayılı, erkek eşey hücresi ile birleşerek zigotu meydana getiren, büyük, hareketsiz, bir hücre. Ovum.
 7. Ovulasyonla infundibulumdan yumurta kanalına geçen ve ikinci mayoz bölünmeyi henüz tamamlamamış olan büyük dişi cinsiyet hücresi, ovum, makrogamet. Yumurtanın çekirdeğinde vezikula germinativa adı verilen açık renkli kromatinle makula germinativa adı verilen koyu kromatin toplulukları bulunur.
 8. Kanatlılar tarafından üretilen ve insan gıdası olarak kullanılan hayvansal gıda maddesi.
 9. Büyükbaş hayvanların but kısmında bulunan ve diz ekleminin iç kısmından kalça eklemine doğru uzanan yumurta biçiminde, ortalama 2-3 kg ağırlığındaki et parçası.
 10. Genellikle yuvarlak biçimli, dişi eşey organında mayoz bölünmeler sonucu oluşan, haploit kromozom sayılı, erkek hücresiyle birleşerek zigotu meydana getiren, büyük hareketsiz bir hücre, ovum, dişi üreme hücresi.

yumurta akı

 1. Yumurta sarısını saran az akışkan, albümince zengin, saydam madde.
 2. Yumurtanın kabuğu ve sarısı arasında bulunan, dört farklı katmandan oluşan, albümince zengin beyaz kısmı.
 3. (en)Egg white.
 4. (en)Albumen.
 5. (en)White.
 6. (en)Glair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yumurtayumurta akıyumurta ana gözesiyumurta ana hücresiyumurta azalması sendromuyumurta azalması sendromu 76yumurta bayramıyumurta bırakımıyumurta bırakmakyumurta bırakmışyumurt kesesiyumurcayumurcakyumukyumuk gözlüyumuk yumukyumuklaşmayumuklaşmakalbüminimetrealbüminalbümin dejenerasyonualbümin indeksialbümin işemealbümin tutkalıalbümalbüm adıalbüm ayarlarıalbüm başlığıalbüm düzeni
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın