albüm ne demek?

  1. Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir tür defter.
  2. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap.
  3. Uzunçalar.
  4. İçinde plak, yazılı yaprak ya da resim bulunan korumalık.
  5. Lat. Fotoğraf resimlerini veya sair resim, şekil ve hatıraları içine alan defter veya kitap.
  6. (en)Album.
  7. (en)Long-playing record.

albüm adı

  1. (en)Album name

albüm ayarları

  1. (en)Album setup

Türetilmiş Kelimeler (bis)

albüm adıalbüm ayarlarıalbüm başlığıalbüm düzenialbüm ıçeriğialbüm seçeneklerialbüminalbümin dejenerasyonualbümin indeksialbümin işemealbalb anti lock brakesalbaalbacorealban
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın