yeni adla kaydetmek ne demek?

 1. (en)Save as.

save

 1. Kaydetmek, kayda geçirmek
 2. Engellemek, sayı yapmasını önlemek
 3. (C.: Sa'vat) Kuyruk sallıyan kuş. (Osmanlıca'da yazılışı: sa've)
 4. Kurtarmak
 5. Para biriktirmek veya saklamak
 6. Korumak, saklamak, muhafaza etmek
 7. Saklamak, tutmak
 8. (ilah) günahtan kurtarıp bağışlamak
 9. Idare etmek, arttırmak, biriktirmek, tasarruf etmek
 10. Kaybetmemek

yeni

 1. Kullanılmamış olan, eski karşıtı.
 2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan.
 3. En son edinilen.
 4. İşe henüz başlamış.
 5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan.
 6. Tanınmayan, bilinmeyen.
 7. Daha öncekilerden farklı olan.
 8. Biraz önce, çok zaman geçmeden
 9. (en)Fresh.
 10. (en)Green.

yeni ad

 1. Taksonomide, daha önce yayınlanmış bir adın yerine geçecek yeni bir ad konması.
 2. (en)Nomen novum.

adla

 1. (Azla') (Dıl'. C.) Kaburgalar.

kaydetmek

 1. Yazmak, bazı önemli noktaları tespit etmek.
 2. Herhangi bir şeyi bir yere mal etmek, bir şeyin tarih, numara veya adını bir deftere geçirmek.
 3. Hatırlamak için yazmak, not etmek
 4. Belirtmek, söylemek.
 5. Sesi veya resmi manyetik bant üzerine geçirmek.
 6. Olumlu sonuç almak.
 7. Sıcaklık, basınç gibi bir niceliğin değişkenliğini tespit etmek.
 8. Elektronik veya sayısal araçlarda bilgiyi korumaya almak.
 9. Yazgılamak.
 10. Yazmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yeniyeni adyeni ad vermekyeni adla saklamakyeni adrese gönderilecekyeni adrese göndermekyeni adrese yollamakyeni adresle göndermekyeni ağaç dikmekyeni ahdin üçüncü kitabıyenyenabiyenalyenayyenbuadlaadla çağırımadla ı mücessemeadlai ewing stevensonadlamalıkadlanadlandırılmaadlandırılmakadlandırılmamış dosyaadlandırılmış geçitadl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın