yararsız tümdeğerler ne demek?

 1. Mal ve hizmetlerin alıcılarına verildiği dönem gelirleri ile doğrudan doğruya ilgilendirilen, yapım tümdeğerlerine yüklenmeyen, ancak gelir görünümünde dönemle ilgili olan giderler arasında yer alan, işletme dışı neden ve etkilerden doğan dokuncalarda olduğu gibi, dönem gelirlerinin elde edilmesiyle ilgili bulunmayan, varlık tümdeğerlerine ilişkin yararların ölçülebilir biçimde yüklenimini kapsayan tümdeğerler.
 2. (en)Unprofitable cost price.
 3. (fr)Prix de revient non-profitable

yararsız

 1. Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile.
 2. (en)Bootless.
 3. (en)Footless.
 4. (en)Inexpedient.
 5. (en)Invalid.
 6. (en)Otiose.
 7. (en)Pointless.
 8. (en)Profitless.
 9. (en)Unobliging.
 10. (en)Unserviceable.

yararsız diye çıkarmak

 1. (en)Weed out.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararsızyararsız diye çıkarmakyararsızlaşmayararsızlaşmakyararsızlaştırmayararsızlaştırmakyararsızlıkyararsalyararyarar sağlamakyarar yitimiyararak açmakyararcıtümdeğerle orantılı ücrettümdeğertümdeğer çizelgesitümdeğer ederitümdeğer sayışımıtümdeğer temeli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın