yapılabilir ne demek?

  1. (en)Feasible.
  2. (en)Practicable.
  3. (en)Doable.
  4. (en)Achievable.
  5. (en)Possible of performance.

yapılabilirlik

  1. Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite.
  2. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadî, malî, teknik ve hukukî bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.
  3. Kent ve kasabaların düzentasarlarının, türlü etmenler hesaba katılarak, gerçekleştirilmesinin olanaklı ve ussal olup olmadığını belirlemeye yarayacak koşullar. 2 - Bunu elde etmeye yarayan inceleme ve araştırma türü.
  4. (en)Feasibility.

yapılabilirlik raporu

  1. Bu saptamayı gösteren rapor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yapılabilirlikyapılabilirlik raporuyapılacak ve yapılmayacak şeyleryapılacaklar listesiyapılagelen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın