yalpa çemberleri ne demek?

 1. (en)Gimbals.

yalpa

 1. Rüzgâr veya dalgaların etkisiyle geminin bir sancağa, bir iskeleye yatıp kalkması.
 2. İki yana sallanarak, eğilerek yürüme
 3. Ses sinyali sürdüğü sürece sesin frekansını belli aralıklarla bir değiştirip bir eski h
 4. Ekseni çevresinde dönmekte olan nesnenin, eksen doğrultusunu pek değiştirmeden ancak küçük bir açıda yaptığı tarama.
 5. (en)Schlingern.
 6. (en)Rolling or lurching of a ship.
 7. (en)Roll.
 8. (en)Precession.
 9. (fr)Précession

yalpa açısı

 1. (en)Angle of bank.

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yalpayalpa açısıyalpa hareketiyalpa omurgasıyalpa vurmakyalpa yapmakyalpakyalpaklıkyalpalayalpalamayalp yalpyalyalayalabaçyalabıkyalabıklıkçemberlemeçemberleme kafakolçemberlemekçemberlememekçemberlenmeçemberçember açıçember atma oyunuçember boynuzuçember çevirme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın