yağmur büyüsü ne demek?

 1. Daha çok benzetmeli büyü ilkesine uygun işlemlerle (çocukları ıslatmak, sulara taş atmak, yağmuru canlandıran hareketler yapmak) yüce varlıklar üzerinde etkileyici gücü olduğuna inanılan dua, kurban, adak vb. aracılığıyla yağmur yağdırmaya yönelik büyü türü. a. bk. yağmurcu, yağmur duası, yağmur taşı, yada taşı.
 2. (fr)Magie de pluie

yağmur

 1. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet
 2. Çok ve sık düşen, gelen şey.
 3. Çokluk, bolluk.
 4. İklim olayının en önemli etkenlerinden biri; havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı.
 5. gökten damlalar halinde düşen su
 6. Hava yuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı.
 7. (en)Pluvial.
 8. (en)Pluvious.
 9. (en)Barrage.
 10. (en)Waterworks.

yağmur alan taraf

 1. (en)Weather side.

büyü

 1. Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
 2. Karşı durulamaz güçlü etki
 3. Bk. böğ
 4. Cin gibi manevi varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz.
 5. (en)Spell.
 6. (en)Charm.
 7. (en)Sorcery.
 8. (en)Glamor.
 9. (en)Witchery.
 10. (en)Magic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yağmuryağmur alan tarafyağmur ana borusuyağmur bombasıyağmur borusuyağmur boşanmakyağmur boşanmasıyağmur bulutuyağmur çiseliyoryağmur damlasıyağmayağma eden kimseyağma edilebiliryağma etmekyağma gitmekbüyüsünbüyüsünden kurtulmakbüyüsüzbüyüselbüyübüyü bilayınbüyü bozmakbüyü dönemibüyü gibi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın