yıldız avcısı ne demek?

 1. Yeni yıldızlar bulmaya çalışan kimse.
 2. (en)Talent scout(er), scout(er).
 3. (fr)Découvreur de talent

yıldız ağ

 1. (en)Star network.

yıldız akmak

 1. Yıldız gökyüzünde hızla yer değiştirmek.

avcı

 1. Avı kendine iş edinen kimse
 2. Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan).
 3. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse.
 4. Avcılara özgü şey.
 5. l. avlanan, av sporu yapan kişi. 2. bir şeyi elde etmeye uğraşan. 3. osmanlı sarayında şikariler diye adlandınlan askeri grup.
 6. Avlanmayı seven, avı iş edinen kimse.
 7. (en)Hunting.
 8. (en)Hunter.
 9. (en)Shooter.
 10. (en)Chaser.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yıldız ağyıldız akmakyıldız anasonuyıldız ayıyıldızyıldız bakısıyıldız balığıyıldız barışıklığıyıldız benzeriyıldız biçimli bölgeyıldıkuyıldıryıldır yıldıryıldırakyıldıralpavcıavcı akarlaravcı balıkavcı bıçağıavcı botu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın