yöntem bulgusu ne demek?

 1. Bir malın ya da bir durumun ortaya konulmasına, sürüp gitmesine, yönetilmesine, ortaya çıkmasını önlemeğe ilişkin teknik yollar konusundaki bulgu.
 2. (en)Process invention.
 3. (al)Verfahren
 4. (fr)Invention de procédé

yöntem bulgu belgesi

 1. Yapım işlerinde elde olunan yeni bir yöntem karşılığı verilen belge.
 2. (en)Process patent.
 3. (al)Verfahrenspatente
 4. (fr)Brevet de procédure

yöntem bilgisi

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul ve sistemlere ilişkin bilgi.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yola ilişkin bilgi.
 3. Bir firmanın üretim teknolojisi veya işletme yönetimiyle ilgili olarak edindiği bilgi ve beceriler bütünü.
 4. (en)Know how.

bulgu

 1. Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey.
 2. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.
 3. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın belirlenmesine yarayan olgu veya olay, belirgi, araz, semptom.
 4. Aristoteles'in Poetika'sında bir kişinin başkasını çeşitli izlerden, eşyalardan ve yaptığı hareketlerden, dolayı tanıması. Bilgisizlikten bilgiye geçiş.Dgr.: Yun. Anagnorisis
 5. Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen, olayın aydınlatılmasına katkısı olabileceği düşünülen ve ilgili makamlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda delil niteliği kazanabilecek her türlü öge.
 6. Belirti.
 7. Bulunan şey, keşif.
 8. Anlayış.
 9. İlham.
 10. (en)Sign.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yöntem bulgu belgesiyöntem bilgisiyöntem bilimiyöntem bilimselyöntem değiştirmeyöntemyöntem düzenleyöntem ekleyöntem etüdüyöntem incelemesiyöntasaryönyön adlarıyön alıcısıyön atlasıyön belirlemebulgusalbulgusal çalışmabulgusal varsayımbulgusal yöntembulgubulgu belgelerini bölümlemebulgu belgelerini uluslararası bölümlemebulgu belgelerinin alım satımıbulgu belgelerinin bağımsızlığıbulg.bulganbulgarbulgarcabulgaribulbul açbul headedbul kurma sihirbazıbul rush
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın