bulgusal varsayım ne demek?

 1. Olayların ve bilgilerin bulunmasına götüren, olayların ve yeni bilgilerin elde edilmesini olanaklı kılan varsayım. // Burada önemli olan nesnel doğruluk değil, verimliliktir. Varsayımın doğruluğu yanlışlığı araştırılmaz.bulgusal varsayım, olayların araştırılmasında yönetici düşünce olarak yalnızca geçici biçimde konmuş bir varsayımdır.

bulgusal

 1. Bulguyla ilgili, bulguya ait.
 2. (Yun. heuriskein = bulmak) : Araştırmaya, araştırma yapmaya ilişkin.
 3. (en)Heuristic.
 4. (fr)Heuristique

bulgusal çalışma

 1. Yeni bir sonuca varmak ve ortaya yeni bir ürün koymak için yapılan çalışma.
 2. (en)Inventive work.
 3. (fr)Effort inventive, travail inventif

varsayım

 1. Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış, ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez.
 2. (Lat. Suppositio ile eşanlamlı)(Yun. hypothesis=alta konan, temel, ilke, öndayanak, koşul,varsayım < hypo = alt, altta; thesis = koyum) : 1- (Matematikte ve mantıksal çıkarımlarda) Mantıksal sonuçlar çıkarmak üzere öndayanak olarak öne sürülen önerme ya da önermeler birliği. 2- (Deneysel bilimlerde) Belli bilgilere olanak sağlamak, bağlantıları anlaşılır kılmak, olayları açıklamak üzere geçici olarak konmuş bilimsel öneri; olayları geçici bir açıklama biçimi; ama ancak deneyle yöntemli bir biçimde denetlendikten sonra geçerliliği kabul edilebilir. 3- Düşünmenin temellendirilmesi olarakvarsayım: düşünmenin, herhangi bir konuda ileri sürdüğü bir savı tanıtlamak üzere koyduğu öndayanak. (Bu anlamda Yeni Kantçılardan Cohen ve Natorp'ta düşünmenin temel ilkesi, temel yöntemidir.)
 3. (en)Conjecture.
 4. (en)Guess.
 5. (en)Guesswork.
 6. (en)Hypothesis.
 7. (en)Supposition.
 8. (en)Presumption.
 9. (en)Hypothesis hipotez.
 10. (en)Faraziye.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bulgusalbulgusal çalışmabulgusal yöntembulgubulgu belgelerini bölümlemebulgu belgelerini uluslararası bölümlemebulgu belgelerinin alım satımıbulgu belgelerinin bağımsızlığıbulg.bulganbulgarbulgarcabulgarivarsayımvarsayım kurmavarsayım niteliğindevarsayım sınamavarsayım sınayıcı araştırmavarsayıma dayananvarsayımda bulunmavarsayımda bulunmakvarsayımlarvarsayımlıvarsayılabilirvarsayılanvarsayılan alan boyutuvarsayılan ana sayfavarsayılan anahtar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın