yönergeler ne demek?

 1. (en)Guidelines

guidelines

 1. Yönergeler

yönergeli kip

 1. Bkz. Gelişik kipler.

yönerge

 1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.
 2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.
 3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.
 4. (en)Directive.
 5. (en)Instruction.
 6. (en)Prescription.
 7. (en)Direction.
 8. (en)Instruction talimat.
 9. (en)Direktif.
 10. (en)Instructions.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yönergeli kipyönergeyönerge işletme birimiyönerge uygulama denetimiyönelyönelikyönelik bağdeğeryönelik yayınyönelim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın