wicked will ne demek?

 1. Kötü niyet

kötü

 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı.
 2. Zararlı, tehlikeli.
 3. Korku, endişe veren
 4. Hoşa gitmeyen.
 5. Kaba ve kırıcı
 6. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
 7. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse).
 8. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse).
 9. İyinin karşıtı olan. 1- Değersiz bulmanın, kınamanın, ayıplamanın konusu olan her şey; istencin yasaya uygun bir biçimde karşı gelmeye ve elinden geldiğince değiştirmeye hakkı olduğu her şey. 2- Ahlâk değerlerine ve törel istence karşı olan her şey. Bu anlamda: a. Düzen bozucu ve yıkıcı olarak beliren şeyler, b. Olumsuzluk ve yadsıma ilkesi olarak beliren şeyler.
 10. (en)Corrupt.

wicked

 1. Muzip, yaramaz
 2. Fena, hınzır
 3. Günahkar, kötücül, habis
 4. Kötü, hayırsız
 5. Adi, bayağı
 6. Tehlikeli, fena
 7. Şeytansı
 8. Aşağılık
 9. Ahlaksız, kötü huylu

wickeder

 1. Daha günahkar
 2. Daha aşağılık
 3. Daha kötü

will

 1. Yardımcı (would) Gelecek zaman kipinde kullanılır
 2. İkramda bulunurken kullanılır
 3. Tercih/rıza/teklif/rica/vaat belirtir
 4. Dilemek, istemek, amaçlamak, azmetmek, niyet etmek, istekte bulunmak
 5. Karar vermek, niyet etmek
 6. Arzulamak
 7. Kastetmek, amaçlamak
 8. Gerçekleşmesini tahayyul etmek
 9. Vasiyet etmek, vasiyetle bırakmak.
 10. Vasiyet, vasiyetname

Türetilmiş Kelimeler (bis)

wickedwickederwickedlywickednesswickerwickwiccawiccanwichitawillwill awaywill create workswill i need local anesthesiawill notwill o the wispwill powerwill this flight leave on timewill to succeedwill veya ı shallwildwild aboutwild animalwild animal trainingwild apricot
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın