will ne demek?

 1. Dilemek, istemek, amaçlamak, azmetmek, niyet etmek, istekte bulunmak
 2. Karar vermek, niyet etmek
 3. Arzulamak
 4. Kastetmek, amaçlamak
 5. Gerçekleşmesini tahayyul etmek
 6. Vasiyet etmek, vasiyetle bırakmak.

  She willed them her house. / Evini onlara vasiyet etti.

 7. Vasiyet, vasiyetname
 8. Yardımcı (would) Gelecek zaman kipinde kullanılır

  They will leave tomorrow. / Yarın gidecekler.

 9. İkramda bulunurken kullanılır

  Will you have a banana? / Muz alır mısınız?

 10. Tercih/rıza/teklif/rica/vaat belirtir

  If you do this job well, I'll give you a raise. / Bu işi iyi yaparsanız maaşınızı artıracağım.

 11. Emretmek, buyurmak
 12. Wouldest, wouldst) gelecek zaman: -ecek
 13. Meram, maksat
 14. Murat, arzu dilek, istek, niyet
 15. Irade

will away

 1. Bağışlamak
 2. Miras olarak bırakmak
 3. Bırakmak (tüm mal varlığını vb.)

will create works

 1. Yaratılacak yapıtlar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

will awaywill create workswill i need local anesthesiawill notwill o the wispwill powerwill this flight leave on timewill to succeedwill veya ı shallwill you accept a credit cardwildwild aboutwild animalwild animal trainingwild apricot
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın