weibull distribution ne demek?

 1. Weibull dağılımı

weibull dağılımı

 1. (olasılık kuramı) Olasılık yoğunluk işlevi, b ve p değiştirgeler olmak üzere, (…)biçiminde olan sürekli bir dağılım. Bu dağılım p = 1 olduğunda üstel dağılıma dönüşür.
 2. (en)Weibull distribution.

weierstrass

 1. 1815-1897. Kari Teodor WilhelmWeierstrass, ünlü Alman matematikçisidir. Çalışma alanları analiz, analitik fonksiyonlar teoresi, cebir, yaklaşımlar teoresi, diferensiyel geometri vs. Hiç bir üniversitenin mezunu olmamış.
 2. (fr)Weirstrass

distribution

 1. Serpme, yayma
 2. Düzenleme
 3. Bölüşüm
 4. Dağıtım, tevzi, dağıtma
 5. Bölme, taksim
 6. Tertip, tanzim
 7. Dağılma, yayılma.
 8. Bölüştürme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

weibull dağılımıweierstrassweierstrass çarpanlar teoremiweierstrass düzgün yakınsaklık testiweierstrass factorizationdistributiondistribution amplifierdistribution boarddistribution boxdistribution cabledistribution capacitydistribution centerdistribution channeldistribution coefficentdistribution coefficientdistributingdistributing agencydistributing agentdistributing boxdistributing cable
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın