wander about the world ne demek?

 1. Dünyayı dolaşmak
 2. Bir yerinden bir yerine dünyayı dolaşmak
 3. Amaçsız bir şekilde dünyayı gezmek

wander

 1. Gezmek, dolaşmak, gezinmek, yolunu şaşırmak, kaybolmak, dalıp gitmek, sapmak, uzaklaşmak, sayıklamak, abuk sabuk konuşmak, kıvrıla kıvrıla gitmek
 2. Dolaşmak, gezinmek
 3. Yolu şaşırarak dolanıp durmak
 4. Yoldan çıkmak
 5. Konudan ayrılmak
 6. Sayıklamak, abuk sabuk konuşmak
 7. Içinde dolaşmak
 8. Dolaşma, gezinme

wander about

 1. Başıboş dolaşmak, boş boş dolaşmak, gezinmek

about

 1. Üzere
 2. Aşağı yukarı, takriben, kadar, yaklaşık, hemen hemen
 3. -(e) dair, hakkında
 4. Etrafa, etrafına
 5. Konusunda, hususunda
 6. Aksi yöne
 7. Her tarafta
 8. Ötede beride
 9. Şurada burada
 10. Çevresinde, etrafında

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

wanderwander aboutwander aroundwander awaywander away from the subjectwander idlywander inwander offwander towandered aimlesslywandwanaboutabout a monthabout arcserve agentabout backupabout calculatorabout cd playerabout character mapabout chatabout chicago agentabout clipboard viewerabouabouliaaboumoukmoukaboundabound in
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın