wald wolfowitz sınaması ne demek?

  1. (İstatistiksel sınamalar) Büyük örneklemler için, (…) ortalama çevresinde ölçülen bir gözlem dizisi olmak üsere, (…)örneklemdeğerine dayalı ve dağılımdan bağımsız bir sınama.
  2. (en)Wald-Wolfowitz test.

Walden indirgeyicisi

  1. İnce tanecikli gümüş ve gümüş klorür ile dolu, analitlerin ön indirgenmesinde kullanılan bir kolon.

waldenses

  1. Vaudois, 12'nci yüzyılda Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak ortaya çıkan ve 16'ncı yüzyıl esnasında Reformasyon'a katılan ve Kalvinist öğretileri benimsemiş güney Fransa kökenli küçük Hristiyan mezhebi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

Walden indirgeyicisiwaldenseswaldenses üyesi olan kimsewaldensianwaldeyer halkasıwaldeyers ringwaldgravewaldmeisterwaldowaldorfwalachwalachiawalachianwolfwolf callwolf cubwolf downwolf pack
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın