Walden indirgeyicisi ne demek?

  1. İnce tanecikli gümüş ve gümüş klorür ile dolu, analitlerin ön indirgenmesinde kullanılan bir kolon.

waldenses

  1. Vaudois, 12'nci yüzyılda Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak ortaya çıkan ve 16'ncı yüzyıl esnasında Reformasyon'a katılan ve Kalvinist öğretileri benimsemiş güney Fransa kökenli küçük Hristiyan mezhebi

waldenses üyesi olan kimse

  1. (en)Waldensian

indirgeyici

  1. İndirgeme işini yapan, yapabilecek özellikleri taşıyan madde.
  2. Nominal cari fiyatlarla ifade edilen iktisadi büyüklükleri gerçek reel, yani sabit fiyatlarla ifade edilen büyüklüklere çevirmek, yani fiyat artışlarının etkilerini gidermek için kullanılan ve temel bir yıla göre oluşturulan dizin.
  3. İndirgenleyici özellik taşıyan.
  4. (en)Deflator.
  5. (en)Reductant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

waldenseswaldenses üyesi olan kimsewaldensianwaldeyer halkasıwaldeyers ringwald wolfowitz sınamasıwalachwalachiawalachianindirgeyiciindirgeyici ajanindirgeyici alazindirgeyici atmosferindirgeyici eşitlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın