voltmeter ne demek?

 1. Gerilim ölçer
 2. Volt ölçer
 3. Bkz. voltmetre

gerilim

 1. Gerginlik, tansiyon
 2. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon.
 3. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.
 4. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
 5. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum.
 6. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.
 7. (Derleme.. gerilme) Konuşmada bir sesin meydana gelmesi için ses kirişlerinin gerginleşmesi (1. evregerilim, 2. evre oluşum, 3. evre çözülüm) .
 8. Elektrik alanı içinde bulunan iki noktanın erkil değerleri çıkarımı. Bu nicelik genellikle volt olarak ölçülür.
 9. Çeşitli yollara başvurularak, konunun anlatımında yaratılan sıkıntılı, gergin hava.
 10. Bir iletkenin iki ucundaki elektrik akımını sağlayan gizil güç eşitsizliği.

voltmetre

 1. Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet.
 2. Bk. gerilimölçer
 3. (en)[voltmètre (m) ] voltmeter, instrument for measuring voltage, instrument for measuring electric potential.

voltmetre

 1. Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet.
 2. Bk. gerilimölçer
 3. (en)[voltmètre (m) ] voltmeter, instrument for measuring voltage, instrument for measuring electric potential.

volt

 1. Elektromotor gücün veya gerilimin birimi.
 2. Bir elektrik akımındaki elektromotor gücü gösteren ölçü birimi.
 3. (en)Circular tread; a gait by which a horse going sideways round a center makes two concentric tracks.
 4. (en)Sudden movement to avoid a thrust.
 5. (en)The unit of electrical potential One volt is the electrical potential that will cause one ampere of current to flow through one ohm of resistance.
 6. (en)Unit of electrical pressure One volt is the amount of pressure that will cause one ampere of current in one ohm of resistance.
 7. (en)The derived SI unit of electric potential difference.
 8. (en)The meter-kilogram-second unit of electromotive force, or potential difference; the potential difference between two points in an electric field such that one JOULE of work moves a charge of one COULOMB between these points The electrical force that, if steadily applied to a circuit with a resistance of one OHM, will produce a current of one ampere.
 9. (en)Unit of measure for electrical potential.
 10. (en)VOLT is a unit of electrical pressure measuring the force or push of electricity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

voltmetrevoltvolt amperevolt amps reactivevolt hızıvolt v
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın