vocabulary ne demek?

 1. Ek sözlük, lügatçe
 2. Kelime bilgisi
 3. Bir dilde bulunan bütün kelimeler
 4. Kullanılan kelimeler
 5. Kelime hazinesi

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

vocabularian

 1. Kelime hazinesinin veya kelime hazinesiyle ilgili, kelime hazinesine özgü, kelime dağŸarcığŸının veya kelime dağŸarcığŸıyla ilgili, kelime dağŸarcığŸına özgü, kelimenin veya kelime ile ilgili, kelimeye özgü

vocabulist

 1. Sözlükçü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vocabularianvocabulistvocabvocablevocal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın