velev ki ne demek?

 1. İsterse, olsa da, kaldı ki, hatta, her ne kadar

  Tanıdıklarından velev ki çoktan beri görmeyerek unuttuklarına bile rast gelir gelmez hemen...

  Abdülhak Şinasi Hisar

velev

 1. İster, isterse, olsa da, olsa bile, diyelim ki, kaldı ki, hatta.
 2. (en)Even if.

veled i kul

 1. Bk. kuloğlu

ki

 1. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz
 2. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz.
 3. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz.
 4. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz.
 5. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz
 6. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz.
 7. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz.
 8. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi.
 9. (en)That.
 10. (en)So that.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

velevveled i kulveledeşveledi zinaveledibarkaveledizinavelvelaveladetveladukavelamenkiki bağlacıki bundanki bununki değeriki gongki içindeki içndeki kare çizelgesiki kare değerikk kk 12k antennaK asit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın