valuable quality ne demek?

 1. Değer

değer

 1. Bir değişkenin yada bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 2. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü
 3. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.
 4. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
 5. Yüksek ve yararlı nitelik.
 6. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse)
 7. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
 8. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 9. Neoklasik iktisada göre tüketicinin son biriminin faydasını dikkate alarak bir mala verdiği göreli önem.
 10. Emek-değer kuramına göre bir malın içerdiği emek zamanı.

valuable papers

 1. Kıymetli evrak

valuable possessions

 1. Değerli varlıklar
 2. Bir kişinin sahip olduğu değerli şeyler
 3. Yüksek kıymette olan varlıklar

quality

 1. Nitelik, vasıf, keyfiyet
 2. Hususiyet, özellik, mahiyet
 3. Üstünlük
 4. Nevi, çeşit, sınıf
 5. Meziyet, artam
 6. Önermenin niteliği, soyluluk, asalet
 7. Yetenek, kabiliyet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

valuable papersvaluable possessionsvaluablevaluablenessvaluablesqualityquality quality assurancequality certificatequality characterquality controlquality control chartquality factorquality goodsquality in feedstuff oilsqualitativequalitative analysisqualitative changequalitative characteristicqualitative data
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın