vaiz niteliğinde olan ne demek?

 1. (en)Predicatory.

vaiz

 1. Cami, mescit vb. yerlerde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü
 2. Dinsel öğütlerde bulunan (kimse).
 3. (en)Chaplain.
 4. (en)Clergyman.
 5. (en)Devil-dodger.
 6. (en)Preacher.
 7. (en)Predicant.
 8. (en)Pulpit orator.
 9. (en)Sermon.
 10. (en)Minister.

vaiz kürsüsü

 1. (Mimarlık) (Yun. ambôn= yüksek yer) Kiliselerde papazların üstüne çıkarak öğüt verdikleri taştan kürsü. Camilerimizdeki minber karşılığıdır.
 2. (en)Ambo.
 3. (al)Ambo
 4. (fr)Ambon

olan

 1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
 2. (en)Pron. one.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vaizvaiz kürsüsüvaizevaizler sınıfıvaizlere aitvaizlikvaidvailvainvain endeavorsvain hopeniteliği bozmaniteliknitelik bakımındannitelik de halinitelik denetim çizeneği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın